Heleen Hilgers
Lactatiekundige

Favicon

Heb je vragen over voeden of slapen?

Moeders en baby’s verschillen. Dat verklaart waarom adviezen soms niet van toepassing zijn op jullie.

Als lactatiekundige onderzoek ik welke fysieke als persoonlijke factoren specifiek van belang zijn voor jou en je baby. Samen kijken we naar oplossingen of mogelijkheden om het voeden en slapen effectiever en ontspannen te maken.

Consult aan huis of op de praktijk

Het meest complete consult is een persoonlijk consult waarin ik je baby kan zien drinken en de meest nauwkeurige inschatting kan worden gemaakt. In verband met Corona worden de RIVM richtlijnen nageleefd. Dat betekent dat ik je niet kan ontmoeten als je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Het centrum waar mijn praktijk is gehuisvest is voorzien van uitstekende hygiënische richtlijnen om je veilig te kunnen ontvangen.

Video of telefonisch consult 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunnen video of telefonische consulten uitkomst bieden als persoonlijke consulten niet mogelijk zijn. Tot voor kort deed ik vooral videoconsulten met ouders in het buitenland. Sinds Corona zijn video en telefonische consulten heel gewoon geworden en vaak door ouders ervaren als een prettig alternatief.

Weet je nog niet precies welk type consult voor jou geschikt is? Maak dan een ‘bel me terug’ afspraak.

 

Tarieven

Consult aan huis                               € 150,00


Consult op de praktijk                     € 90,00


Video of telefonisch consult           € 1,50 per minuut


Na het consult ontvang je de factuur per mail. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen onder lidnummer 01295.

Vergoeding

Wil je weten wat je zorgverzekeraar vergoedt? Informatie vind je op  zorgwijzer.nl/vergoeding/lactatiekundige.

Redenen voor een afspraak kunnen zijn:
 • preventief consult
 • aanlegproblemen
 • pijn
 • teveel of te weinig melk
 • passief aan de borst/lange voedingen
 • voorbereiding werk/kolven
 • vermoeidheid
 • borstontsteking
 • prematuriteit
 • fles weigeren
 • onrust
 • veel huilen
 • slecht slapen
 • onvoldoende groei
 • inefficiënte voedingen
 • reflux en verslikken
 • afwennen tepelhoedje
 • combinatie met werk
 • introduceren vaste voeding
 • stoppen met borstvoeding
Samenwerking met andere zorgverleners

Ik beschouw samenwerking met andere professionals als een belangrijk onderdeel om hoog kwalitatieve zorg te kunnen leveren. Daarom overleg of verwijs ik geregeld naar andere beroepsbeoefenaars en word ik regelmatig geraadpleegd voor intercollegiaal overleg.